top of page

KINOLIFE events

Terms & Conditions

חלק א' - כללי:
 1. אתר האינטרנט של קופת KINOLIFE מופעל על ידי אנסטסיה סבידלר ת.ז. (346984123).

 2. כתובת ראשון לציון 13, נתניה.

 3. האתר מספק מידע אודות אירועי תרבות ובידור בארץ.

 4. ידוע למזמין כי החלפת כיסאות בהזמנה שכבר שולמה כרוכה בביטול הזמנה ובביצוע הזמנה חדשה .

 5. ידוע למזמין שהנהלת האתר קופת KINOLIFE משאירה לעצמה זכות לבטל הזמנות שלא שולמו על ידי המזמין במערכת תוך הזמן שהוקצב לכך.

חלק ב' - ביטולי הזמנות:
 1. המזמין רשאי לבטל את הזמנתו לאירוע תרבות אליו הוא ביצע רכישה לא יאוחר מ-8 ימים שקודמים ליום האירוע. לדוגמה: במידה והאירוע מתרחש בתאריך 9 לינואר, התאריך אחרון לביטול הוא -1 לינואר.

 2. לצורך ביטול רכישה שנעשתה באתר של החברה על המזמין לפנות אל משרדינו באחת הדרכים הבאות: info@kinolife.agency

 3. במקרה של ביטול הזמנה על ידי המזמין כרטיס האשראי של המזמין יזוכה בסכום ההזמנה המקורי בקיזוז 5% או הסכום המינימלי הקבוע בחוק לפי הנמוך מבין השניים. לחלופין, ככל שירצה בכך המזמין, יוכל לשמור את עלות ההזמנה המלאה כיתרת הזכות במערכת KINOLIFE ולהשתמש בסכום זה לטובת תשלום עבור הזמנות אחרות.

 4. זיכוי כרטיס האשראי של המזמין מתבצע בהתאם למדיניות של חברת האשראי באמצעות כרטיס האשראי בו ביצע המזמין את ההזמנה במערכת KINOLIFE. יודגש, לא ניתן לבצע החזר לכרטיס שלא באמצעותו בוצעה ההזמנה.

חלק ג' - ביטולי מופעים:
 1. אם האירוע יתבטל, תודיע החברה למזמין על כך באמצעות הדרכים הבאות:

  1. מייל לכתובת דוא"ל שהוזן בעת הזמנה ו\או SMS למספר טלפון שהוזן על ידי המזמין בעת ביצוע הזמנה.

  2. יצור קשר על הלקוח באמצעות טלפון המצוין בתוך ההזמנה.

 2. באחריותו המזמין לעקוב ווודא את נכונות הפרטים שהוזנו על ידו בהזמנה ולתקן אותם במידת הצורך באמצעות יצירת קשר עם משרדי החברה באחת הדרכים הבאות אשר מצוינות בסעיף 2 לחלק ב'.

חלק ד' - תפוצת דוא"ל:
 1. החברה תשמור את פרטי המזמין ואת כתובת דוא"ל שלו ותשלח אליו הודעות בנוגע להזמנותיו. כמו כן, ככל והמזמין יאשר קבלת תפוצת דוא"ל על אירועי תרבות חדשים ו/או אירועי תרבות בהם כרטיסים נמכרים במחירים מוזלים בהטבת. בכל עת תוכלו לבטל את שליחת ההודעות באחת מהתפוצות באמצעות לחיצה על הסרת המייל מרשימת תפוצה או פנייה אל משרדינו באחת מהדרכים אשר מצינות בחלק ב' - סעיף 2.

bottom of page